SAVE THE DATE

THIỆP MỜI

KIỀU MY

&

VŨ NGỌC

Trân trọng kính mời!

22 Thg 2 2022